Blog

Kreatywni czy uporządkowani? Jakie cechy cenimy w liderach?

Bez wątpienia, przywódca epatujący niezwykłym urokiem osobistym, zasypujący swoich pracowników innowacyjnymi pomysłami i ciekawymi anegdotami wzbudza sympatię i uznanie. Czy jednak właśnie tego poszukujemy u lidera? Naukowcy udowadniają, że zdecydowanie bardziej doceniamy ich zorganizowanie.

Eksperyment opublikowany na łamach Journal of Experimental Social Psychology udowadnia, że otwarta ekspresja kreatywnych idei zmniejsza wiarygodność lidera w kwestii jego zdolności przywódczych! Badani ewaluowali odpowiedzi swoich współpracowników na postawione im zadania, wymagające efektywnego rozwiązywania problemów. Wniosek? Wykazano, że osoby postrzegane jako twórcze posiadają mniejszy potencjał na zostanie respektowanym liderem, którego ,,pożądanym” zachowaniem jest wprowadzanie do organizacji odpowiedniej struktury i ładu. W innym badaniu uczestnicy świadomie podkreślali, że bardzo pozytywnie podchodzą do oryginalnych rozwiązań. Natomiast wyniki pokazują, że podświadomie uznają kreatywność, ze negatywną cechę lidera, zwłaszcza w sytuacji niepewności.

Wyjaśnienie obydwu rezultatów leży w ludzkiej preferencji do zachowania status quo. Osoby twórcze swoimi niekonwencjonalnymi pomysłami czy sposobem działania mogą zburzyć spokój i poczucie bezpieczeństwa, na których brak, szczególnie podczas kryzysów, firma nie może sobie pozwolić! Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja, gdy lidera charakteryzuje charyzmatyczny styl przewodzenia. Mówiąc prościej, lidera który swoją osobowością, potrafi wzbudzić w swoich podopiecznych duże dozy energii i entuzjazmu.

Co prawda kreatywność jest wielką siłą, by wprowadzać zmiany na lepsze czy inspirować współpracowników. Jednak opierając się na wynikach empirycznych nie jest to siła konieczna, aby zostać szanowanym liderem. Pocieszający jest jednak fakt, że posiadając naprawdę charyzmatyczną osobowość jesteśmy w stanie zburzyć wszelkie uprzedzenia!

[accordion][spoiler title=”Autor: Ola Suty”  open=”1″] Stażystka[/spoiler][/accordion]