Blog

Czym właściwie są startupy?

Startupy to bez wątpienia niezwykle ważne elementy w procesie dynamicznego rozwoju gospodarki. Wiele się o nich mówi, jednak nie każdy potrafi poprawnie wyjaśnić jakie jest znaczenie tego pojęcia. W tym artykule postaramy się to zrobić jak najlepiej!

Startup definiowany jest jako firma lub tymczasowa organizacja; posiadająca pewne know-how, poszukująca idealnego modelu biznesowego; nastawiona na szybkie wygenerowanie finansowych korzyści. Alternatywnie można stwierdzić, że jest to faza, w której organizacja postanawia przerodzić swój pomysł w biznes. Pojęciem ,,startup” lub “start-up” określane są nowo powstające przedsiębiorstwa technologiczne (przede wszystkim serwisy, portale internetowe, aplikacje mobilne), aczkolwiek nie wyklucza ona także projektów z innych dziedzin! Cechami charakterystycznymi tych przedsięwzięć są: niskie koszty początkowej działalności, wysokie ryzyko niepowodzenia przy potencjalnie wysokim zwrocie finansowym z inwestycji.

W sieci przyjęło się, że startupy definiowane są już jako istniejące firmy. Natomiast nie każdy mały, nowo rozpoczęty biznes jest startupem! Ich celem jest wygenerowanie produktów lub usług o większym zasięgu, przynoszących wysokie przychody, przy jednoczesnym zachowaniu osobistej wizji pomysłodawcy, który zakłada, że swoim pomysłem ,,podbije” rynek i robi wszystko, aby to założenie spełnić. Warto uwypuklić fakt, że warunkiem rozwoju start-upu jest konieczność udziału internautów w tym procesie.

Kolejną sporną kwestią jest wiek i doświadczenie przedsiębiorców. Założenie, że zakładanie startupu  jest tylko domeną młodych ludzi jest błędne. Nawet organizacje istniejące na rynku wiele lat mogą wydzielić lub przeobrazić się w start-up, gdy zmienią swoją strategię i cele lub wejdą na nową ścieżkę rozwoju, który zależy od odpowiednio połączonych zasobów, strategii oraz środowiska. Właściwa „konfiguracja startowa” może zapewnić brak powszechnie występujących w działalności startupów problemów finansowych (David Martens, Christine Vanhoutte, Sophie De Winne, Bart Baesens, Luc Sels, Christophe Mues, 2010), ale o tym w kolejnych artykułach…

Mamy nadzieję, że rozjaśniliśmy pokrótce ten pełen wątpliwości, ciągle niedostatecznie do końca poznany temat!

[accordion][spoiler title=”Autorzy: Ola Suty i Maciej Mickiewicz” open=”1″] Stażyści [/spoiler][/accordion]