Black Pearls Investments

Fundusz Black Pearls Investments został powołany by wspierać polskie innowacje. Fundusz jest zasilany polskim kapitałem oraz unikalną wiedzą doświadczonych aniołów biznesu. Siedziba Black Pearls Investments znajduje się w Gdańsku, jednak prowadzimy również działalność operacyjną z Warszawy.

Fundusz zlokalizowany jest w województwie pomorskim, w Gdańsku, stanowiącym polskie okno na europejskie i światowe rynki. W roku 2013 otrzymaliśmy dodatkowe finansowanie nowych projektów inwestycyjnych od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie blisko 10 000 000 PLN z Działania 3.1. „Inicjowanie działalności innowacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Strategia Black Pearls Investments zakłada inwestowanie w innowacyjne projekty o wysokim potencjale biznesowym. Budujemy wartość spółek portfelowych wspólnie z koinwestorami, którzy wspierają zespoły kapitałowo, a także swoją wiedzą i know-how.

Zgłoś swój projekt

Posiadasz projekt biznesowy, który wymaga kapitału na rozwój?

Twój zespół jest gotowy by rozwijać dynamicznie rosnącą organizację?

Wasz projekt rozwiązuje zdefiniowany jasno problem i odpowiada na potrzeby konkretnej grupy docelowej?

Istnieje potencjał dynamicznego wzrostu na nowych rynkach oraz znaczące przewagi konkurencyjne?

Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania brzmią TAK, zgłoś swój projekt już dziś!

Ubiegaj się o inwestycję przesyłając teaser inwestycyjny na adres ewelina.jacek@blackpearls.pl. Jeden z naszych analityków skontaktuje się z Tobą.

Pobierz teaser inwestycyjny Regulamin